Search

דכשטיין באזור האגמים

תצפית 5 האצבעות

הר דכשטיין – זלצקמרגוט

הר דכשטיין שבאזור האגמים האוסטרי: המקום בו נמצאת תצפית 5 האצבעות, מערת הקרח חוויות טבע שונות ונופים מרהיבים בכל עונות השנה.