Search

מגלשה אלפינית

מגלשת ההרים באימשט

מגלשת ההרים אימשט

מגלשת ההרים באימשט נחשבת לאטרקציה ייחודית ומרתקת באוסטריה, ונחשבת למגלשת ההרים הארוכה ביותר בעולם הנמשכת לאורך 3.5 קילומטרים,